nesehnuti.cz | ekobrana.cz | zbrane.ecn.cz | www.hyper.cz | zenskaprava.ecn.cz | jmz.ecn.cz | www.nadrazivcentru.cz  

MENU:
hlavní stránka
informace
časopis PŘES
výstava
besedy a workshopy
fotogalerie a média
co můžete udělat vy
podpořte nás
odkazy a kontakty

Všechny informace uvedené na této stránce jsou volně šiřitelné. Uvádějte prosím NESEHNUTÍ jako zdroj.

NESEHNUTÍ Brno,
třída Kpt. Jaroše 31,
602 00 Brno,
tel./fax: 543 245 342
brno@nesehnuti.cz,
nesehnuti.cz

webmaster:
duska@seznam.cz


Pomoci uprchlíkům může opravdu každý člověk, třeba už „jen” kladným, vstřícným vztahem. Ten je vlastně tím nejdůležitějším. Hlavním důvodem, proč většina demokratických vlád - včetně české - uplatňuje vůči uprchlíkům nepřívětivou a přísnou politiku, spočívá v xenofobních či lhostejných postojích většiny populace, jíž se vláda snaží populisticky vyhovět a zalíbit. Změna smýšlení a postoje jednoho každého občana může zásadním směrem změnit veřejné mínění a tím i vládní politiku. Avšak zejména vstřícný přátelský vztah je tím nejcennějším, co člověk v cizím, neznámém prostředí, navíc vystavený stresujícím situacím úředních jednání a traumatizujícím vzpomínkám na minulost, může nalézt.

Pokud chcete pomáhat i prakticky, nabízí se vám celá řada možností:

 • zapojit se do přípravy a organizování volnočasových pro děti aktivit v uprchlických táborech
 • zapojit se do sociálních prací, sociálního poradenství pro dospělé žadatele o azyl, azylanty
 • uspořádat exkurzi vaší třídy, vašich kamarádů, skautského oddílu do zařízení pro uprchlíky a navázat s nimi pravidelný kontakt
 • zorganizovat sportovní, kulturní či vzdělávací program pro děti či dospělé v uprchlickém zařízení nebo ve vaší obci, škole, firmě, farnosti či jakékoliv jiné vaší komunitě atd.
 • šířit letáky a další materiály věnované problematice uprchlictví či distribuovat časopis PŘES
 • zorganizovat sbírku hraček, knih či finanční sbírku pro uprchlíky
 • požadovat po svých volených zástupcích/kyních prosazování jasné, transparentní a vstřícné azylové politiky
 • publikovat články o problémech uprchlíků v ČR i v zahraničí
 • zapojit se do činnosti nebo jinak podpořit NESEHNUTÍ, Amnesty International či jiné nevládní organizace pomáhající uprchlíkům

  Také můžete na své škole, pracovišti, knihovně, klubu apod. uspořádat besedu a pozvat aktivisty/ky NESEHNUTÍ a AI, nabízíme:

 • Uprchlíci v České republice – beseda o historii i současném stavu uprchlictví v ČR s akcentem na porušování práv běženců ze strany českých úřadů a možnostech jak uprchlíkům pomoci.
 • Co teď – workshop, který poskytuje základní informace o lidských právech.
 • Jaké je to být uprchlíkem? – interaktivní workshop určený zejména studentům a studentkám ZŠ a SŠ přibližuje pomocí zážitkových her problémy a situace, kterými prochází uprchlíci.

  Dále nabízíme putovní výstavu. [zde]