nesehnuti.cz | ekobrana.cz | zbrane.ecn.cz | www.hyper.cz | zenskaprava.ecn.cz | jmz.ecn.cz | www.nadrazivcentru.cz  

MENU:
hlavní stránka
informace
časopis PŘES
výstava
besedy a workshopy
fotogalerie a média
co můžete udělat vy
podpořte nás
odkazy a kontakty

Všechny informace uvedené na této stránce jsou volně šiřitelné. Uvádějte prosím NESEHNUTÍ jako zdroj.

NESEHNUTÍ Brno,
třída Kpt. Jaroše 31,
602 00 Brno,
tel./fax: 543 245 342
brno@nesehnuti.cz,
nesehnuti.cz

webmaster:
duska@seznam.cz


Současná společnost v České republice není ještě dostatečně připravena na soužití s lidmi z jiného kulturního prostředí. Podle výzkumu agentury STEM v roce 2002 považovalo 75% obyvatelstva za přijatelné odesílat uprchlíky automaticky do jiných zemí a 20% dokonce považovalo za možné a správné je automaticky vracet do zemí odkud odešli, 29% obyvatelstva nehodlá tolerovat uprchlíkům zachovávání kulturních a náboženských zvyklostí po příchodu do ČR a 67% lidí by bylo proti vzniku uprchlického tábora v blízkosti jejich bydliště.

Cílem vzdělávacích a osvětových aktivit je napomáhat odbourávání stereotypních a xenofobních názorů české veřejnosti na uprchlíky a podporovat aktivní zapojení jedinců do pomoci uprchlíkům. Česká veřejnost přichází a bude přicházet stále častěji do styku s uprchlíky z cizích zemí a jedině povědomí o jejich problémech, právech a také kulturních odlišnostech může zajistit kvalitní soužití ve společnosti v níž tito lidé mají své místo. Věříme, že jedině tento vývoj může přispět k předcházení sociálního napětí v České republice a zabezpečit bezproblémové soužití lidí z různého kulturního prostředí a posilování občanské společnosti, do které jsou začleňováni uprchlíci.

Cílovými skupinami vzdělávacích aktivit jsou hlavně studenti a studentky základních, středních i vysokých škol v České republice a snažíme se oslovovat i širší veřejnost.

V rámci těchto aktivit organizujeme besedy a workshopy. Obě aktivity nabízíme středním a základním školám, besedy pak také veřejnosti a vysokým školám. V případě zájmu je možné se na nás obrátit a besedu či workshop uspořádáme zdarma na Vaší škole, ve Vašem městě apod. (mimo Brno za proplacení cestovného a v případě večerního termínu zajištění přespání).

Beseda – „Uprchlíci v české republice“
Beseda se zaměřuje na historii i současný stav uprchlictví v České republice s důrazem na lidská práva uprchlíků. Je určená jak pro studenty a studentky základních, středních a vysokých škol tak pro širokou veřejnost. Beseda je vedena záživnou a jednoduchou formou a je pochopitelná i pro návštěvníky a návštěvnice, jenž se v problematice zatím neorientují. Úvodní slovo trvá přibližně 20 – 30 minut a poté jsou jednotlivé body rozebírány formou diskuze s účastníky a účastnicemi.

osnova besedy:

 • stručný úvod do uprchlické problematiky (definice pojmu „uprchlík“, situace uprchlíků ve světě, příčiny uprchlictví)
 • historický přehled (historické kořeny uprchlictví, vývoj počtů uprchlíků, uprchlictví v historii Československa a České republiky)
 • současná situace uprchlíků v České republice (průběh azylového řízení, problémy a nedostatky azylové politiky ČR, porušování lidských práv uprchlíků)
 • konkrétní případy
 • fungování azylových zařízení v České republice
 • možnosti jak pomoci uprchlíkům
 • informace o kampani „Bezpečí pro uprchlíky“

  Co teď?
  Workshop, který poskytuje základní informace o lidských právech

  Interaktivní workshop – „Jaké je to být uprchlíkem?“
  Tyto tématické workshopy vychází z metodiky Amnesty International pro výchovu k lidským právům a jsou realizovány ve spolupráci s lektory a lektorkami z české pobočky této organizace. Workshopy seznamují studenty a studentky středních a základních škol zábavnou formou s lidskými právy uprchlíků a s problémy, kterým musí ve světě i v ČR čelit. První částí workshopu je tzv. „hra na uprchlíky“. Všichni účastníci a účastnice hry musí čelit simulovaným situacím, kterým musí ve skutečnosti čelit uprchlíci – vytržení z domácího prostředí, ztráta majetku a blízkých osob, lhostejnost úřadů, jazykové a kulturní bariéry atd. Po skončení hry vždy následuje její zhodnocení, vysvětlení jednotlivých situací. Na tuto fázi volně navazuje beseda o uprchlictví a souvisejících tématech. Od besedy se odlišuje svojí větší interaktivitou a omezeným počtem účastníků a účastnice na 20 – 25 osob. Workshop trvá přibližně 45 minut (školní hodina).


 •