nesehnuti.cz | podporte.nesehnuti.cz| dobrovolne.nesehnuti.cz | ekobrana.cz | jmz.ecn.cz | www.hyper.cz | zenskaprava.ecn.cz | jmz.ecn.cz  

MENU:
hlavní stránka
informace
časopis PŘES
výstava
besedy a workshopy
fotogalerie a média
co můžete udělat vy
podpořte nás
odkazy a kontakty

Všechny informace uvedené na této stránce jsou volně šiřitelné. Uvádějte prosím NESEHNUTÍ jako zdroj.

NESEHNUTÍ Brno,
třída Kpt. Jaroše 18,
602 00 Brno,
tel./fax: 543 245 342
brno@nesehnuti.cz,
nesehnuti.cz


Zveme vás na vzdělávací víkend pro lektory a lektorky multikulturních workshopů!

Vadí vám rasismus a xenofobie v české společnosti?
Přemýšlíte nad tím, zda zažíváme střet civilizací a proč?
Nevíte, co si myslet o islámu v dnešním světě, nebo se o tom prostě chcete dozvědět víc?
Chcete o těchto tématech diskutovat s odborníky/cemi a dalšími lidmi?

8. - 10. října 2010 v krásných prostorách Vzdělávacího centra A. Záveského na Kamenné 20, Brno
1.10.2010 - Spustili jsme nový web projektu Multikulti Challenge: Accepted

 


Kampaň „Bezpečí pro uprchlíky“ vznikla v prosinci roku 2003 v rámci činnosti brněnské skupiny NESEHNUTÍ a brněnské pobočky Amnesty International, jako reakce na případ skupiny čečenských uprchlíků, kterým český stát hrozil vyhoštěním. V naší činnosti se zaměřujeme se na 3 základní oblasti:

 • vzdělávací a osvětové aktivity
  Naším cílem je napomáhat odbourávání stereotypních a xenofobních názorů české veřejnosti na uprchlíky a podporovat aktivní zapojení jedinců do pomoci uprchlíkům. Organizujeme besedy a workshopy pro studenty/ky i širší veřejnost, promítání filmů, etnické večery, ochutnávky tradičních pokrmů apod. Vydáváme uprchlický čtvrtletník PŘES a další informační materiály (leták Bezpečí pro uprchlíky).
 • azylová politika České republiky
  Upozorňujeme na nedostatky azylové politiky ČR a přístupu odpovědných orgánů Ministerstva vnitra ČR (Odbor azylové a migrační politiky, cizinecká policie atd.). Jde zejména o dlouhé čekání na rozhodnutí o azylu, nezohledňování lidskoprávních hledisek atd. Vydáváme tiskové zprávy a upozorňujeme na porušování lidských práv konkrétních uprchlíků v ČR. Pořádáme veřejné akce (happeningy, besedy, promítání) a vydáváme informační materiály (časopis, letáky).
 • volnočasové aktivity
  Organizujeme výlety a exkurze, herní odpoledne, sportovní utkání, výtvarné aktivity atd. pro obyvatele z Pobytových středisek pro uprchlíky v okolí Brna (Zastávka a Zbýšov). Cílem aktivit je zpříjemňovat dětem i dospělým dlouhé a stresující čekání na rozhodnutí českých orgánů o udělení či neudělení azylu.
  Do naší činnosti se můžete přímo zapojit nebo nás můžete jinak podpořit.


  Nezávislé sociálně ekologické hnutí (NESEHNUTÍ) vzniklo na podzim 1997 v Brně s cílem aktivně napomoci řešení problémů v oblasti ochrany lidských práv, životního prostředí a práv zvířat. Politické strany, státní orgány či masová média často různé sociální a ekologické problémy ponechávají bez povšimnutí, ať už jde o témata lokální, celostátní nebo globální. Právě zde vidíme prostor pro občanskou aktivitu vedenou zdola, kterou považujeme za efektivní nástroj k prosazování myšlenek ohleduplnějšího přístupu k životnímu prostředí a respektování lidských práv.
  Ve své práci se orientujeme na odhalování příčin problémů a ne jen na povrchní kosmetické úpravy. Vedle řešení konkrétních lokálních problémů se snažíme propagovat i principy společenské změny založené na decentralizaci a samosprávě - tedy přiblížení rozhodovacího procesu těm, jichž se rozhodnutí bezprostředně dotýkají.
  V současné době se zabýváme kampaněmi Zbraně, nebo lidská práva?, Ekologická poradna, Zaostřeno na hypermarkety, Ženská práva jsou lidská práva, Jídlo místo zbraní, Bezpečí pro uprchlíky a dalším aktivitám. Dále provozujeme naučnou stezku na brněnské přehradě a knihovnu NESEHNUTÍ.

  Naše aktivity sahají od vydávání a šíření informačních materiálů přes pořádání benefičních koncertů, organizování přednášek, výstav, vedení seminářů až po veřejná vystoupení jako happeningy, demonstrace, nenásilné blokády apod.